I Mitja Marató - 10 Km De Montuiri 2022

Competition Data

 • Date: 18/09/2022
 • Running
 • Mallorca
 • City: Montuïri
 • Time: 09:10
 • Registered:
 • Limit: 17/09/2022 21:00
 • Fee:
  Price structure
Mi Participación
Todavía no te has inscrito a esta competición. En esta sección se mostrará la información sobre tu participación en esta competición.
Detalle Participación
Route:
Chip:
Inscripción
Te inscribiste a esta competición el %s
Diploma Finisher
Download diploma of participation

More competitions

Other competitions that may be of interest:
08/10/2022 | Mallorca

I Mitja Marató - 10 Km De Montuiri 2022

Competition Data

I MITJA MARATÓ DE MONTUÏRI 2022  

10 KMS DE MONTUÏRI

18 DE SETEMBRE DE 2022 – 09.10 HORES

 

Sortida i arribada:
Mitja Marato:  a les 9:30 h davant Bar-Restaurant s’Hostal de Montuïri (C/constitució, s/n. 
10 km:             a les 9:10 h davant Bar-Restaurant s’Hostal de Montuïri (C/constitució, s/n.

Camara llamadas 
10km:                   Abertura a las 8:45 , cierre a las 8: 55
Media Maratón:  Abertura 9:10 cierre 9:20

Recorregut: Tancat al trànsit per carrer Constitució, carrer de Palma, carrer Alexandre Rosselló, carrer Bonavista, Ma-3201, Ma-3200, camí Son Pastor,  Ma-3230, Ma-3221.

Avituallaments: Aigua cada 5 quilometres.

Temps Límit: A les 2:30 hores de l'inici de la competició es tancarà el control.

Edat Mínima: 18 anys complerts el dia de la prova.

Guarda-roba: servei guarda-roba per les pertinences dels atletes.

Control i resultats: Es realitzarà mitjançant sistema ChampionsChip per “ELlTECHIP”.

Reclamacions: Es cursaran al director de la prova per escrit, dins dels 30 minuts posteriors de notificar-se els resultats, previ dipòsit de 150 euros.

Director de la prova: Esteve Barceló Cerda

Categories: Les categories de la prova seran les següents:

 Categories masculines:

 •                 Absoluta Masculina: 3 primers atletes classificació general
 •                 De 18 a 22 anys
 •                 De 23 anys a 34 inclosos 
 •                 Veterans "A": 35 anys a 39 inclusivament 
 •                 Veterans "B": 40 anys a 44 inclusivament 
 •                 Veterans "C": 45 anys a 49 inclusivament 
 •                 Veterans "D": 50 anys a 54 inclusivament
 •                 Veterans "E ": 55 anys a 59 inclusivament
 •                 Veterans "F": 60 anys a 64 inclusivament
 •                 Veterans "G": 65 anys en endavant i fins a 70 anys*

Categories femenines:

 •                 Absoluta Femenina: 3 primeres atletes classificació general 
 •                 De 18 a 22 anys
 •                 De 23 anys a 34 inclosos
 •                 Veteranes "A": 35 anys a 39 inclusivament 
 •                 Veteranes "B": 40 anys a 44 inclusivament
 •                 Veteranes "C": 45 anys a 49 inclusivament
 •                 Veteranes "D": 50 anys a 54 inclusivament
 •                 Veteranes "E" ": 55 anys a 59 inclusivament
 •                 Veteranes "F": 60 anys en endavant i fins a 70 anys*

NOTA*: No es permetrà, per raons d'edat, salut i seguretat del propi atleta, inscripcions de persones majors de més de 70 anys a la prova de mitja marató.

A la prova dels 10 K, a partir dels 70 anys hi haurà una categoria cada 5 anys més tan en dones com homes.
* els majors de 70 anys es podrà demanar un certificat metge

Metge de Carrera: Hi haurà un Metge de Carrera, responsable dels serveis mèdics.

Tots els participants amb problemes físics, respiratoris, al·lèrgies, etc., que requereixin atencions especials, ho hauran de fer saber a l'Organització abans d'iniciar la competició, fent referència del seu problema en tramitar la inscripció, i el dia de la competició faran constància escrita a la part posterior del dorsal, del problema mèdic específic.

Es recomana als atletes més grans de 40 anys, que per la seva seguretat i sota la seva responsabilitat disposin d'una revisió i certificat mèdic que n'acrediti l'aptitud física.

Ambulàncies: Hi haurà un servei d'ambulàncies a la sortida i arribada i en diversos punts del recorregut.

Assegurança Carrera: Els participants estan coberts per una pòlissa d'assegurances d'accidents i de responsabilitat civil, que cobrirà el tractament de les lesions que es produeixin els atletes, com a conseqüència directa del desenvolupament de la prova, i mai com a derivació d'un patiment o tara latent, imprudència, negligència, inobservança de les lleis i de les normes establertes per l'Organització, o pels danys produïts als desplaçaments al lloc on es desenvolupa la prova, o d'aquest a la residència dels atletes.

Seguretat Carrera: Policia Local de Montuïri, Protecció Civil  de Montuïri i l'Organització, són els encarregats de la seguretat de carrera, els atletes obeiran totes les indicacions que rebin de les persones encarregades de la seva seguretat.

INSCRIPCIONS ON-LINE: www.elitechip.net

LLIURAMENT DE DORSALS:

A s’Hostal de Montuïri: dia 17 de setembre de les 17 a les 20 hores i el dia de la carrera fins una hora abans de la carrera.

TROFEUS 

3 primers de cada categoria sempre hi hagi un mínim de tres participants de la mateixa categoria.

PREMIS EN METÀL·LIC – MITJA MARATÓ ABSOLUTA :

Maculí ABSOLUTA:

Femení ABSOLUTA :

Primer classificat – 300 euros

Primera Classificada – 300 euros

Segon classificat – 200 euros

Segona Classificada – 200 euros

Tercer classificat – 100 euros

Tercera Classificada – 100 euros

(Per cobrar el premi en metàl·lic s’ha de fer un temps inferior a 1 hora i 10 minuts)  

(Per cobrar el premi en metàl·lic s’ha de fer un temps inferior a 1 hora i 24 minuts)

Premis extres per millora de temps:

 

Maculí:

Femení:

100 euros extres per baixar 1 hora i 5 minuts

100 euros extres per baixar 1 hora i 15 minuts

200 euros extres per baixar 1 hora i 4 minuts

200 euros extres per baixar 1 hora i 14 minuts 

300 euros extres per baixar 1 hora i 3 minuts

300 euros extres per baixar 1 hora i 13 minuts

400 euros extres per baixar 1 hora i 2 minuts

400 euros extres per baixar 1 hora i 12 minuts

500 euros extres per baixar 1 hora i 1 minut

500 euros extres per baixar 1 hora i 11 minuts

 

A.      Els premis extres només es pagarà el primer atleta que ho faci en categoria masculina i en femenina. 

B.      Els premis extres no són acumulables, únicament s’abonarà el que correspongui del temps més ràpid.

 

PREMIS EN METÀL·LIC – 10 K ABSOLUTA

Maculí ABSOLUTA:

Femení ABSOLUTA :

Primer classificat – 150 euros

Primera Classificada – 150 euros

Segon classificat – 100 euros

Segona Classificada – 100 euros

Tercer classificat – 75 euros

Tercera Classificada – 75 euros

(Per cobrar el premi en metàl·lic s’ha de fer un.

(Per cobrar el premi en metàl·lic s’ha de fer

temps inferior a 33 minuts)  

 

Premis extres per millora de temps:

un temps inferior a 38 minuts)

Maculí:

Femení:

100 euros extres per baixar de 31 minuts

100 euros extres per baixar de 36 minuts

200 euros extres per baixar de 30 minuts

200 euros extres per baixar de 35 minuts             

300 euros extres per baixar de 29 minuts

300 euros extres per baixar de 34 minuts

400 euros extres per baixar de 28 minuts

400 euros extres per baixar de 33 minuts

 

A.      Els premis extres només es pagarà el primer atleta que ho faci en categoria masculina i en femenina. 

B.      Els premis extres no són acumulables, únicament s’abonarà el que correspongui del temps més ràpid.

 

CONDICIONS GENERALS

El fet d'inscriure's i prendre part a la prova, implica la total acceptació de les presents normes, així com d’altres disposicions que per qualsevol causa pogués prendre al seu moment l'Organització.

L'Organització es reserva la facultat de desqualificar o expulsar de la competició els atletes, que falsifiquin dades sobre la seva personalitat, no completin el recorregut, tinguin una actitud antiesportiva amb altres participants, etc.

Els atletes en facilitaran la identificació a l'Organització, en cas que aquesta ho requereixi.

S'impedirà l'accés al circuit i prendre part a la prova, atletes sense dorsal que no hagin efectuat la inscripció reglamentària.

Els participants es consideren a si mateixos aptes, físicament i psíquicament, per prendre part a la competició, i es fan totalment responsables de qualsevol dany que pugui patir la seva persona, qualsevol gravetat que sigui.

L'Organització declina tota responsabilitat pels danys morals, físics i materials que puguin patir participants.

DISPOSICIONS ESPECIALS

1a - Aquestes normes es fan públiques amb caràcter provisional, l'Organització es reserva el dret de poder canviar-les, segons les seves necessitats i criteris, el que seria notificat als participants, prèviament a l'inici de la competició.

2a - Si per qualsevol causa aliena a la voluntat de l'Organització: pandèmies, actes terroristes, catàstrofes naturals, autorització governativa, etc., la prova no es pogués realitzar a la data programada, l'Organització no farà devolució de l'import de la inscripció realitzada per l'atleta participant o persona autoritzada, ja que atleta seguirà inscrit a la prova fins que aquesta es pugui desenvolupar en una altra nova i futura data, que serà comunicada oportunament a tots els atletes inscrits.

3a - En cas que l'atleta inscrit no pogués prendre part a la prova per motius justificables (lesió, malaltia, o impossibilitat d'estar físicament aquest dia a Montuïri), l'Organització no tornarà l'import de la inscripció realitzada per a aquesta edició. Després de prèvia justificació escrita i acceptada per l’Organització, la inscripció passarà a una propera edició de la prova.

4a – Si els atletes participants volen cancel·lar definitivament la seva inscripció a la prova, sigui per la raó que fos, només se'ls tornarà el 75% de l'import de la inscripció, el 25% restant quedarà en poder de la organització per sufragar les despeses de gestió que la inscripció de l'atleta hagi ocasionat o ocasioni a la organització, i el participant haurà de fer aquesta reclamació per escrit fent expressa aquesta conformitat.

5a - Si per qüestions d'emergència sanitària a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en la data indicada per a la celebració de la prova, aquesta no es pogués organitzar, l'organització comunicarà com més aviat possible: via correu electrònic, wasaps, xarxes socials... a tots els participants inscrits la nova data prevista per a la celebració de la competició.

6a – Per se una prova internacional es possible que es dugui a terme un control antidòping als tres primers classificats i també per sorteig.

Warning Elitechip Queries!
Elitechip is not constantly checking Facebook conversations. If you have any questions or queries regarding the competition or other issue, please use the Contact Form so we can reply you in the shortest possible time.
Publicidad
© Elitechip, 2008-2022, All rights reserved
Elitechip, S.L. B57506149 - info@elitechip.net