Campionat de Balears CRE 2022

Competition Data

 • Date: 20/02/2022
 • Duatlón
 • Mallorca
 • Location: Parc Bit
 • City: Palma
 • Time: 09:00
 • Registered:
 • Limit: 17/02/2022 22:30
Mi Participación
Todavía no te has inscrito a esta competición. En esta sección se mostrará la información sobre tu participación en esta competición.
Detalle Participación
Route:
Chip:
Inscripción
Te inscribiste a esta competición el %s
Diploma Finisher
Download diploma of participation

Federation

Esta competición se rige por las normas de la Federación:

Federación de Triatlón (FETRIB) / (FETRI)

More competitions

Other competitions that may be of interest:
24/12/2023 | Mallorca

Campionat de Balears CRE 2022

Competition Data

Campeonat de Balears CRE 2022

20/02/2022, Parc Bit, Palma

DUATLÓ CONTRARELLOTGE

És una competició per equips on els seus integrants participen de manera conjunta donant-se relleus en el segment de ciclisme i anant junts en el segment de carrera.

FORMAT

Contrarellotge amb sortida individualitzada per a cada equip amb un temps successiu de l'equip que el precedeix.

La diferencia de sortides serà de 1 minut.

A les Balears el tritatló depèn de la FEDERACIÓ DE TRIATLÓ DELS ILLES BALEARS sota l'empar de la Federació Espanyola de Triatló (FETRI).

EQUIPS

 • Els equips estaran formats per un màxim de sis i un mínim de quatre atletes del mateix sexe i del mateix club. Com a mesura excepcional, hi haurà la modalitat de Mixte, on participarà al menys 1 de categoria femenina que ha d'entrar en meta classificada.
 • Es podran combinar dins el mateix equip atletes de les categories d'edat que podrien prendre part en una competició individual sobre la mateixa distància.
 • Els equips han de portar durant tota la competició l'uniforme de club que serà el mateix per a tots els components de l'equip o similar.
 • Es permetrà la participació en categoria Open d'equips formats per atletes de ditints equips. Aquests no entraran a la classificació del Campionat de Balears

DISTÀNCIES

La prova es disputarà sobre distància sprint Duatló sobre distància sprint o aproximat Distància sprint: 5 km + 20 km + 2,5 km

HORARI

 • Prova Contrarellotge absoluta: 9:00h Prova Esport Base 11:30
 • Entre les 10:30 i les 11h es permetrà la sortida dels participants de la prova absoluta i l’entrada dels participants de la prova escolar. En cap cas es podrà entrar abans.

Es recomana l’assistència de màxim dos familiars acompanyant als participants de la prova escolar.

SORTIDA

Els equips es presentaran a la cambra de sortida cinc minuts abans de l'hora de sortida assignada. Cada equip prendrà la sortida en conjunt.

Els equips que prenguin la sortida amb retard, hauran d'esperar que l'oficial de sortida els permeti iniciar la competició, mai a menys de trenta segons de l'equip anterior, i la seva hora de sortida serà la que tenien assignada.

L’equipament a utilitzar serà el mateix que es pot emprar en proves on no es pugui anar a roda. Està permès l'anar a roda entre els components de el mateix equip. Si un equip arriba a un altre, no pot situar-se a l'estela, ni davant de l'equip avançat.

Durant els avançaments, els equips mantindran una distància lateral de dos metres. Després de l'avançament, l'equip avançat haurà de retardar fins a una distància de 25 metres darrera de l'equip que l'ha superat. L'equip que intentant avançar, no ho aconsegueixi haurà de retardar també 25 metres. Si és necessari un oficial pot obligar a mantenir aquestes distàncies. Els atletes despenjats del seu equip no podran anar a l'estela ni precedir cap altre equip o atleta despenjat.

En el cas que un o més integrants de l'equip es trobin despenjats a més de 30 segons del seu equip hauran d'abandonar la competició.

Els components d'un equip poden ajudar-se entre si, (per exemple, amb les reparacions, avituallament, empenyent, etc.), però sense l'ajuda d'elements externs a la competició.

CICLISME

Es realitzaran 3 voltes a circuit de bici.

CARRERA

Els components d'un equip poden ajudar-se entre si, però sense l'ajuda d'elements externs a la competició.

En el cas que un o més integrants de l'equip es trobin despenjats a més de 30 segons del seu equip hauran d'abandonar la competició.

Es realitzaran 3 voltes en el primer segment i 1 volta en el tercer segment

ÀREA DE TRANSICIÓ

L'àrea de transició inclourà una zona d'espera, deu metres abans de la sortida, en la qual els atletes podran esperar a altres components del seu equip. Els equips podran sortir de l'àrea de transició quan estiguin presents a l'almenys quatre dels seus components a la zona de especial. El cinquè i sisè component tindran un marge de 30 segons per abandonar l'àrea de transició. Passat aquest temps no podran continuar en competició.

INSCRIPCIONS

Les inscripcions es realitzaran a través de la pàgina web www.elitechip.net Per a la prova la FETRIB assigna una quota d'inscripció de 30 €

CHECK-IN

Es tancarà per als participants 10 minuts abans de la sortida del primer equip. A l'entrada per al control de material es realitzarà un control de temperatura.

Si la normativa ho exigeix el dia de la prova es demanarà passaport covid, o prova diagnòstica negativa.

Tots els participants hauran d’entrar amb mascareta i aquesta ha de cobrir correctament la boca i el nas.

S'habilitaran dispensadors de gel hidroalcohòlic tant a l'entrada com a la sortida.

S’establirà un horari pels participants en funció de seu dorsal per tal d’evitar aglomeracions durant aquest procés.

CHECK-OUT

Un cop finalitzada la prova els participants es dirigiran a la zona de transició per recollir les seves pertinences i abandonar la zona de competició.

El personal organitzatiu permetrà l'entrada a la zona de manera organitzada i evitant aglomeracions.

CRONOMETRATGE I RESULTATS

El temps de l'equip serà el del quart atleta que arribi a meta. Els temps intermitjos es prendran també sobre el quart component de l'equip en aquest punt.

El cronometratge d'aquesta prova anirà a càrrec dels jutges oficials FETRIB que determinaran el temps de meta.

NORMATIVA

Distàncies

Les distàncies seran : 4,5km de carrera , 20 km. de ciclisme, i 1,5 km. de carrera.

Dates

Aquesta prova se celebrarà el 20 de FEBRER de 2022

Qui pot participar-hi?

La participació en el campionat de balears està reservada a clubs i esportistes amb llicència federativa en vigor.

Es permetrà la participació en categoria OPEN sempre que hagi places una setmana abans de de la prova.

Classificacions

Absoluta Masculina, Absoluta Femenina i Mixta

ORGANIZACIÓ

L’organització anirà a càrrec de la FETRIB.

Per a més informació de la prova, info@fetrib.com

NOTA ACLARATÒRIA

Tant la direcció tècnica i els jutges de la federació es reserven el dret de poder afegir i modificar algun dels següents punts per tal d'assegurar les condicions de seguretat i transcurs de la prova.

CONDICIONS GENERALS

   El fet d'inscriure i prendre part en aquesta prova, implica la total acceptació de les presents normes, així com d'altres disposicions, que per qualsevol altra causa, pogués prendre en el seu moment l'Organització.

  L'Organització es reserva la facultat de desqualificar o expulsar de la prova als participants, que falsifiquin dades sobre la seva personalitat, no completin el recorregut, tinguin una actitud antiesportiva amb altres participants, etc.

   Els participants han de facilitar la seva identificació a l'Organització, en cas que aquesta es ho requereixi.

  S'impedirà l'accés a l'circuit i prendre part en la prova, a participants sense dorsal que no hagin efectuat la seva inscripció reglamentària.

   Els participants es consideren a si mateixos aptes, física i psíquicament, per prendre part en la prova, i es fan totalment responsables de qualsevol dany que pugui patir la seva persona, fora de la gravetat que sigui.

  L'Organització declina tota responsabilitat pels danys morals, físics i materials que puguin patir els participants.

DISPOSICIONS ESPECIALS

  1a - Aquestes normes es fan públiques amb caràcter provisional, l'Organització es reserva el dret de poder canviar-les, segons les seves necessitats i criteris, el que seria notificat als participants, prèviament a l'inici de la competició.

   2a - Si per qualsevol causa, aliena a la voluntat de l'Organització: circumstàncies climàtiques, accidents o talls de trams de circuits, denegació d'autorització governativa o institucional, per qualsevol causa o pretext, etc., la prova no es pogués realitzar en la data i forma programada, l'Organització no farà devolució de l'import de la inscripció realitzada pel participant o persona autoritzada, ja que es mantindrà la inscripció a la prova fins

que aquesta es pugui desenvolupar en una altra nova i futura data, que serà comunicada amb temps i oportunament a tots els participants inscrits.

  3a - L'Organització es reserva el dret de poder modificar els recorreguts previstos, si per qualsevol altra circumstància aliena a la seva voluntat, no es pogués transitar pel recorregut dissenyat i publicitat amb anterioritat.

  4a - En el cas que la persona inscrita no pogués prendre part en la prova per motius justificables (lesió, malaltia, o impossibilitat d'estar físicament aquest dia al lloc de la sortida), l'Organització no retornarà l'import de la inscripció realitzada per a aquesta edició, el participant podrà presentar una justificació escrita i si és acceptada per l'Organització, la seva inscripció passarà a una propera edició de la prova.

 

 

Sign-up Comments

ANEXE 1

DOCUMENT D’EXONERACIÓ PER SIGNAR ELS PARTICIPANTS

La crisi sanitària del COVID-19 fa necessària l'adopció d'una sèrie de mesures tendents a complir els protocols marcats per les autoritats sanitàries. L'establiment i compliment de les esmentades mesures requereix d'una sèrie de compromisos i formes d'actuació per part, fonamentalment, d'organitzadors i participants. La lectura i acceptació de el present document és condició indispensable per a prendre part en les competicions de la FETRIB.

El o la participant declara i manifesta:

1.- Que és coneixedor/a del protocol i guia que té publicat la FETRIB en relació amb la presència i participació en proves esportives generat amb ocasió de la crisi sanitària del COVID-19.

2.- Que es compromet a complir totes les exigències o simples recomanacions que es continguin en tal protocol o guia, així com les instruccions que siguin donades per les autoritats esportives o personal d'organització presents a la competició en relació amb les mesures per evitar contagis per COVID-19.

3.- Que es compromet a no anar ni prendre part en l'esdeveniment o competició en el cas que patís símptomes que poguessin ser compatibles amb el contagi de COVID-19 durant els 14 dies precedents a el dia de la competició. Això resultarà extensiu, igualment, als casos en què els símptomes fossin soferts per tercers amb què la persona participant tingui o hagi tingut un contacte de què objectivament pogués derivar-se un contagi.

4.- Que, cas d'estar o haver estat contagiat pel virus de COVID-19, es compromet a no anar ni prendre part en l’event o competició en la mesura que les autoritats sanitàries no manifestin que la participació no comporta un risc, bé per la seva persona, bé per a la resta d'assistents amb els quals pogués tenir contacte.

5.- Que, amb els mitjans al seu abast, i en tot cas quan s'hagin donat circumstàncies que ho aconsellin, s'ha sotmès als tests existents per comprovar si està o ha estat contagiat per COVID-19.

6.- Que és coneixedor/a i accepta i assumeix que, en l'actual estat, hi ha un objectiu risc de contagi de COVID-19 amb les conseqüències que d'això es puguin derivar per a la seva persona en termes de salut o problemes que, fins i tot, poguessin ocasionar-li la mort.

7.- Que accepta que la FETRIB adopti les mesures que s'indiquen en el protocol i guia que té publicat a fi a establir un raonable escenari de seguretat en la competició. En aquest sentit, es fa constar que la FETRIB, en el curs de la competició, pot adoptar les mesures o decisions que siguin necessàries en relació amb l'establiment o aplicació de les mesures que es contenen en el seu protocol i guia publicada o qualssevol altres que tinguessin per finalitat dotar a la prova d'un entorn segur en termes d'evitar contagis per COVID-19.

8.- Que, en cas de resultar contagiat per COVID-19, el o la participant exonera la FETRIB de qualsevol responsabilitat en relació amb els possibles danys o perjudicis que es puguin derivar per a la seva persona.

9.- Que el o la participant accepta que quan s’arribessin a adoptar mesures o decisions per part de la FETRIB amb l'objectiu de preservar la salud de les persones en el curs de la competició, no es podran considerar incomplertes les obligacions essencials de l'organitzador , de manera que no es pot exigir el pagament de quantitats, indemnitzacions, o devolució de preus o imports en concepte d'inscripció o drets de participació o costos en què hagi incorregut l'esportista i/o el seu club.

10.- Que el o la participant accepta que si es mostrés per la seva banda una conducta o comportament d'inobservança o incompliment de les ordres i instruccions del personal d'organització en relació amb les mesures de seguretat per evitar contagis per COVID-19, podrà ser exclòs/a o desqualificat/a de l'esdeveniment per decisió de qui actuï com a autoritat esportiva (jutge- àrbitre o delegat/a tècnic/a).

11.- Que el o la participant accepta que les mesures de caràcter esportiu exposades en l'apartat anterior s'entenen sense perjudici d'altres responsabilitats que aquell o aquella pogués arribar a assumir davant les autoritats competents (inclosos els òrgans disciplinaris federatius) com a conseqüència d'una conducta o comportament d'inobservança o incompliment de les ordres i instruccions que siguin aplicables, bé en l'àmbit esportiu-federatiu, bé en altres àmbits diferents.

DOCUMENT EXONERACIÓ COVID-19:

A l'inscriurem en aquest duatló, certifico que no he tingut símptomes de COVID-19 durant els últims dies, ni he estat en contacte amb cap persona que l'hagi patit o ho estigui patint.

A l'inscriurem certifico que reconec la naturalesa contagiosa de la COVID-19 i assumeixo voluntàriament el risc a què m'exposo a l'assistir  a la prova.  Que aquesta exposició  o infecció  pugui resultar  en lesions personals, malaltia, incapacitat permanent o mort. Entenc que el risc d'estar exposat o infectat per COVID-19 pot resultar de les accions, omissions o negligències de part meva i d'altres, incloent, però sense estar limitant exclusivament als membres del Club  organitzador,  voluntaris  i  participants. Entenc i accepto que aquesta exempció inclou qualsevol reclamació, ja sigui que la infecció per COVID- 19 passi abans, durant o després de la participació a la cursa d'aquest duatló.

En el checkin acreditaré qualsevol de les circumstàncies següents:

-  Pauta completa de vacunació.

-  PCR negativa.

-  Haver passat la COVID dins els sis mesos anteriors.

Si en els últims 10 dies abans del dia del duatló tinc símptomes compatibles amb la COVID-19 com tos, febre o dificultat per respirar, NO PARTICIPARÉ EN EL DUATLÓ.

Warning Elitechip Queries!
Elitechip is not constantly checking Facebook conversations. If you have any questions or queries regarding the competition or other issue, please use the Contact Form so we can reply you in the shortest possible time.
Publicidad
© Elitechip, 2008-2023, All rights reserved
Elitechip, S.L. B57506149 - info@elitechip.net