XV Duatló Popular de Menorca 2016

Competition Data

  • Date: 06/11/2016
  • Duatlón
  • Menorca
  • City: Ciutadella
  • Time: 10:30
  • Registered:
  • Limit: 04/11/2016 21:00
  • Fee:
    6 €
Mi Participación
Todavía no te has inscrito a esta competición. En esta sección se mostrará la información sobre tu participación en esta competición.
Detalle Participación
Route:
Chip:
Inscripción
Te inscribiste a esta competición el %s
Diploma Finisher
Download diploma of participation

More competitions

Other competitions that may be of interest:

XV Duatló Popular de Menorca 2016

Competition Data

 

R E G L A M E N T  D E  L A  P R O VA

1. ORGANITZACIÓ:   El  Grup  Esportiu  Es  Port  organitza  la  XVª

edició de la Duatló Popular de Menorca, a celebrar el 6 de

novembre de 2016, a les 10.30 h.

2. TIPUS DE COMPETICIÓ: La competició és de caràcter popular i es realitzarà en 1è lloc un recorregut a peu, per passar

tot seguit a la zona de transició, on hi estaran col·locades

les bicicletes de btt i el casc rígid homologat. En 2n lloc es

realitzarà el circuit corresponent a la bicicleta tot terreny, per

passar una altra vegada amb la bicicleta i deixar-la a la zona

de transició i, en 3è lloc realitzar una darrera volta al circuit a

peu per acabar a meta.

3. RECORREGUT: Es realitzarà al Pinaret de Ciutadella. Hi haurà

entre el circuit d’atletisme i el de btt una zona de transició on

es col•locaran les bicicletes i el casc. Tot el circuit estarà correctament senyalitzats: barreres, cinta o cons. Es realitzaran

3 mànegues segons categories:

1.  CIRCUIT ADAPTAT CATEGORIA A, B i C: circuit a peu

700 m. (1/2 ó 1 volta segons categoria). I en btt 1, 2 ó

3 voltes segons categoria i distància del recorregut.

2.  CATEGORIA D i E: circuit a peu aprox. 700 m.(1 ó 2

voltes  segons  categoria)  I  en  btt  aprox.  5  ó  7  km.

aprox.

3.  CATEGORIA F, G, H, I i J: circuit a peu aprox. en total

5 km. I en btt 14.000 m. I finalitzar amb 1 volta més al

circuit a peu.

4. CATEGORIES de la XVª edició de la Duatló Popular de Menorca seran les següents, tan en femení com en masculí:

CATEGORIA A: nascuts el 2009 i posteriors

CATEGORIA B: nascuts el 2008 i 2007 (8 i 9 anys)

CATEGORIA C: nascuts el 2006 i 2005 (10 i 11 anys)

CATEGORIA D: nascuts el 2004 i 2003 (12 i 13 anys)

CATEGORIA E: nascuts el 2002 i 2001 (14 i 15 anys)

CATEGORIA F: nascuts el 2000 i 1999 (16 i 17 anys)

CATEGORIA G: nascuts el 1998 i 1997 (18 i 19 anys)

CATEGORIA H: nascuts del 1986 al 1996 (20 a 30 anys)

CATEGORIA I: nascuts del 1967 al 1985 (31 a 49 anys)

CATEGORIA J: nascuts el 1966 i anteriors

5. CLASSIFICACIONS s’establiran per categories i es determinaran

per temps obtingut. Categories A, B, C, D, reconeixament per tots/es.

6. HORARI de inici serà a les 10.30 h per a la primera mànega, i

successivament les altres.

7.  INSCRIPCIONS  es  tindran  que  realitzar  abans  del

de  novembre  de  2016,  a  les  21  h.  a  la  pàgina

web d’elitechip.net

8. TROFEUS per els tres primers classificats en cada categoria,

tant en femení com en masculí. Categories menors escolars: record participació.

9. SEGURETAT amb el servei de la

10 CONTROL de la prova estarà a càrrec de l’organització

a través de:

que facilitarà un chip personal i intransferible pel control

de  temps  d’aquesta  prova,  així  com  d’una  fulla  explicativa per fer un bon us del chip. En cas de pèrdua, mal

tractament, o no retornar el chip al termini de la prova es

tindrà que abonar 10 €.

11 ORGANITZACIÓ podrà variar qualsevol punt d’aquest reglament avisant amb 30 minuts d’antelació.

12 RECLAMACIONS es tindran que adreçar a l’organització

i per escrit, durant els primers 30 minuts a comptar des de

que es facin públics els resultats.

C O N D I C I O N S  G E N E R A L S

1. L’organitzador pot descalificar o expulsar a quolsevol atleta

que, falsifiqui dades sobre la seva identitat, no completi el

recorregut, o tingui quolque conducte antiesportiva.

2. Els atletes facilitaran la seva identitat a l’organització sempre que aquesta ho demani.

3. Durant el recorregut de btt, és obligatori l’ús del casc rígid

homologat. Igualment es tindran que dur els dorsals assignats per l’organització.

4. Els participants es considereran aptes, tant física com psiquicament, per a prende part a la duatló popular.

5. L’organitzador declina tota responsabilitat per mals morals, físics

o  materials  que  poden  sofrir  els  participants  o  bicicletes,  no

obstant, l’organització vetllarà per la seguretat de la prova.

6. El fet d’estar inscrit i prendre part a la duatlo popular, implica la total acceptació de les presents normes, així mateix

com d’altres disposicions que per qualsevol motiu pugui

determinar  l’organització.  L’organització  no  es  farà  responsable  de  totes  aquelles  situacions  o  actuacions  que

puguin succeir fora de la seva competència, o que no sigui responsable directament

 

Warning Elitechip Queries!
Elitechip is not constantly checking Facebook conversations. If you have any questions or queries regarding the competition or other issue, please use the Contact Form so we can reply you in the shortest possible time.
Publicidad
© Elitechip, 2008-2021, All rights reserved
Elitechip, S.L. B57506149 - info@elitechip.net