8e Triatló Sprint Artiem Es Castell 2023

Detall de la Competició

 • Data: 10/06/2023
 • Triatlón
 • Menorca
 • Població: Cala Pedera en Es Castell
 • Hora: 17:00
 • Inscrits:
 • Llímit: 09/06/2023 20:00
 • Drets:
  Taula de preus
Mi Participación
Todavía no te has inscrito a esta competición. En esta sección se mostrará la información sobre tu participación en esta competición.
Detalle Participación
Recorregut:
Xip:
Inscripción
Te inscribiste a esta competición el %s
Diploma Finisher
Descarregar diploma de participació

Federación

Esta competición se rige por las normas de la Federación:

Federación de Triatlón (FETRIB) / (FETRI)

Los atletas que participen en esta competición y no dispongan de licencia federativa para el año 2024, tendrán que abonar un recargo de 5.00 € en concepto de licencia de día.

Més Competicions

Altres competicions que pueden ser del teu interés:
10/08/2024 | Mallorca

8e Triatló Sprint Artiem Es Castell 2023

Detall de la Competició

El próximo 10 de junio de 2023 tendrá lugar el “8è TRIATLÓ SPRINT ARTIEM ES CASTELL”, el acontecimiento consistirá en una prueba de Triatlón distancia Sprint, organizada por el Ayuntamiento de Es Castell como promotor de la prueba.

8è TRIATLÓ SPRINT ARTIEM ES CASTELL

10 de juny de 2023

REGLAMENT OFICIAL

1. Organització.

El pròxim 10 de juny de 2023 es durà a terme el “8è TRIATLÓ SPRINT ARTIEM ES CASTELL”, l'event consistirà en una prova de Triatló distància Sprint, organitzada per l'Ajuntament de Es Castell com a promotor de la prova, en col·laboració amb l'organització de l'event del club esportiu A SPORTS CLUB, la Federació de Triatló de les Illes Balears (FETRIB), l'empresa ELITECHIP S.L. i l'empresa Red Turística Menorquina S.L (ARTIEM HOTELS) com a patrocinador de l'esdeveniment.

L'event es durà a terme a la localitat de Es Castell ,a la zona de Cala Pedrera, Sol de L'Est, Menorca, amb el començament de la prova a les 17:00h.

2. Regles de la prova.

La prova es regirà per el Reglament de la FETRIB i tant l'inscripció com la participació implica la seva acceptació.

DISTÀNCIES

S'establiràn les següents categories de competició en funció de les distàncies:

Triatló Sprint

Categories a partir de Cadete

Natació

750 m

Ciclisme

20 km

Carrera a peu.

5 km

MODALITATS COMPETICIÓ

 •    Individual
 •    Equip

HORARIS

RECOLLIDA DE DORSALS

16:00 - 16:40

OBERTURA BOX

16:00

TANCAMENT BOX

16:45

SORTIDA TRIATLÓ SPRINT

17:00

SORTIDA TRIATLÓ SUPER SPRINT (CADETS)

17:15

ENTREGA PREMIS

19:30

CATEGORIES

Distància Sprint individual.

S'establiràn les següents categories:

ANY NAIXEMENT

TEMPORADA 2023

CATEGORIA

2007 - 2006

16 - 17

JUVENIL

2005 - 2004

18 - 19

JÚNIOR

2003- 2000

20 a 23

SUB 23

1999 - 1984

24 a 39

ABSOLUT

1983 - 1974

40 a 49

VET 1

1973 - 1964

50 a 59

VET 2

1963 -

60 a +

VET 3

Distància Sprint per relleus.

Tots els equips constaràn de 2 o 3 participants, dones o homes indistintivament que únicament podràn estar inscrits per relleus.

S'establiràn les següents categories:

Equips relleus femení.

 •    Equips relleus masculí.
 •    Equips relleus mixtes.

Distància Super Sprint individual.

   S'establirà la següent categoria:

ANY NAIXEMENT

TEMPORADA 2023

CATEGORIA

2009 - 2008

14 - 15

CADETE

 

3. Inscripcions

L'inscripció es realitzarà mitjançant la pàgina web https://www.elitechip.net

PREU INSCRIPCIÓ

DATES INSCRIPCIÓ

FEDERAT TRIATLÓ

NO FEDERAT

Individual fins el 31-05-2023

15 €

20 €

Individual a partir del 01-06-2023

20 €

25 €

Equip fins el 31-05-2023

25 €

25 € + 5 € per participant no federat.

Equip a partir del 01-06-2023

30 €

30 € + 5 € per participant no federat.

Política de devolució d'inscripcions:

 • Fins el 31 de maig DEVOLUCIÓ del 50% de l'inscripció.
 • A partir de dia 1 de juny no s'admetràn baixes.

Si per qualsevol causa externa a la voluntat de l'Organització: pandemies, accions terroristes, circumstàncies climàtiques, accidents o talls de recorregut, denegació d'autoritzacions, etc.. la prova no es pugui celebrar a la data programada, l'Organització farà una devolució del 75% als que ho solicitin de la cuota d'inscripció. 

El 25% restant, quedarà en poder de l'Organització per cobrir les despesses de gestió de cada participant, com comissions bancàries, assegurançes, confecció de dorsals o altres despesses realitzades per el motiu de l'inscripció.  

4. Premis

 •       Individual: Per els tres primers femenins i masculins.
 •       Equips: Per els tres primers femenins, masculins i mixtes.

5. Seguritat de la prova.

Participants

 •     El fet d'inscriure's a les proves, les persones declaren estar en bones condicions físiques, psíquiques i mèdiques per participar a la prova. 
 •     Poden competir tant federats com no federats a les tres modalitats de l'event.
 •     Tots els participants disposaràn d'una assegurança d'accidents el dia de la prova. L'organització ha contractat l'assegurança de participants    federants a la Federació Balear de Triatló i l'assegurança de participants no federats a l'empresa Elitechip S.L.
 •     Les proves estaràn cobertes per dues ambulàncies que velaràn per la seguretat dels participants en tot moment.

 

6.  Regles generals pels participants: Responsabilitat general

És responsabilitat del participant estar ben preparat per la prova. És a dir, disposar de bona salut física en general, així com tenir un nivell acceptable de preparació. La possesió de la llicencia federativa o l'assegurança de participants no federats d'un dia no assegura ni cubreix aquesta responsabilitat. Els atletes hauràn de:

 •     Ser responsables de la seva pròpia seguretat i de la resta d'atletes.
 •     Conèixer i respectar el reglament de competicions.
 •     Conèixer els recorreguts.
 •     Obeir les indicacions dels oficials.
 •     Respectar les normes de circulació.  
 •     Tractar a la resta d'atletes , oficials, voluntaris i espectadors amb respecte i cortesia. 
 •     Evitar l'ús de llenguatge abusiu.
 •     Respectar el medi ambient de la zona que es celebra la competició, ni abandonar ni llençar objectes, ni actuar de forma agresiva respecte l'entorn.

Indumentària i dorsals

    El participant és responsable del seu propi equipament i ha de comprovar que les característiques s'ajusten al reglament. A més, haurà d'utilitzar, sense modificar, tots els dorsals i elements d'identificació proporcionats per l'Organització. 

    Els dorsals són obligatoris al segment de ciclisme i el segment de carrera a peu. 

    Els participants no podràn competir amb el tors despullat. En tot moment la part superior del tronc haurà d'estar coberta. Els estirants de la prenda que cubresqui el tronc hauràn d'estar correctament col·locats sobre les espatlles.

Conducta dels participants

    El participant està obligat a respectar les normes de comportament establertes a aquest reglament.

    El participant que abandona la competició està obligat a llevar-se el dorsal i comunicar als jutges i oficials el seu abandonament.

Suports i ajuts exteriors

    Els participants no poden rebre cap tipus d'ajuda, ni externa ni entre sí, excepte l'establerta en les zones determinades per l'organització.

    Els participants no poden ser acompanyats ni recolzats entre ells des de embarcacions, vehicles o a peu.

Cronometratge i resultats

La prova serà cronometrada per l'empresa Elitechip S.L. mitjançant un xip d'ús obligatori. En el cas que no es dispongui d'un propi, Elitechip proporcionarà un d'alquiler.

Observacions

    L'organització declina qualsevol responsabilitat sobre possibles danys morals o materials que puguin sufrir els participants i/o espectadors, abans, durant o després de la prova.

    L'organització es reserva el dret de modificar i /o suspendre part o totalitat de la prova si per decisió necessària el jutge General de Fetrib fós necessari.

    Els menors de 18 anys hauràn de presentar l'autorització paterna o del tutor legal.

    Els participants quan s'inscriuen, cedeixen a l'organització els drets d'imatge i so que siguin recollits durant la prova.

7. Sancions

L'incumpliment de les normes de competició contemplades a aquest reglament o de les indicacions dels jutges i oficials, serà motiu de sanció.

Les sancions per infringir les normes són les següents:

A.      Advertència

B.      Desqualificació

C.       Eliminació

    Cada sanció ha d'identificar-se amb la descripció del fet, una referència concreta a la regla infringida i al nombre de dorsal del participant infractor.

    Els jutges i oficials de la competició són les úniques persones autoritzades per imposar les sancions.

    El Jutge Àrbitre de la Competició publicarà la llista de desqualificats com a màxim quinze minuts després de l'entrada a meta del darrer participant. A la llista es reflexarà l'hora de la publicació. Els participants podràn reclamar contra les desqualificacions com molt tard fins a 15 minuts després.

                La publicació de la desqualificació al tauler d'anuncis.

                L'entrada a meta del triatleta sancionat.

Reclamacions

Les reclamacions seràn formulades com a màxim una hora després de la prova per escrit amb una fiança de 50 € i entregades al Jutge Àrbitre de la prova que, a la vista de les al·legacions presentades, prendrà les decisions que trobi més adequades. La fiança serà retornada si la reclamació prospera.  

8. Àrea de transició

Accés

Tan sols els jutges i oficials, personal responsable de l'organització, tècnics de clubs, fins al començament de la competició i participants autpritzats podràn accedir a aquestes àrees. 

Tots els participants hauràn d'identificar-se adecuadament per formar part de la competició. Aquesta identificació s'efectuarà quan sigui solicitada per l'organitzador, el delegat tècnic o els jutges i oficials, mitjançant la llicència federativa en vigor o el DNI.

Control de material.

Tots els participants hauràn de passar el control de material abans de la competició.

Aquest control serà realitzat per els jutges i oficials a l'entrada de l'àrea de transició.

Els jutges i oficials observaràn y oficiales al control de material:

Les condicions reglamentàries i de seguretat del traje neoprè, en cas que estigui permès o sigui obligatori, i del material de ciclisme, especialment bicicleta i casc.

La possessió i correcta col·locació de tots els dorsals que l'organtizador i el delegat tècnic considerin oportuns.

Ús de l'área i tràfic.

    Cada participant podrà utilitzar exclusivament l'espai marcat amb el seu nombre de dorsal, així com els passadissos d'accés i sortida del mateix. L'espai individual no podrà ser marcat amb element que ajudin a la seva identificació (cinta o xoc enterre, globus, tovalloles, etc.)

    Està prohibit circular amb bicicleta per les àrees de transició.

    Tots els participants hauràn de circular per les árees de transició establertes per l'organització, i no està permès escurçar el recorregut por el organizador, no estando permitido acortar el recorrido por la transición (creuar per devall dels suports, saltar sobre les zones reservades a cada participant, etc.).

   Hi pot haver una descompensació de 10 metres aproximadament a l'àrea de transició.

    No fer els recorreguts marcats és motiu de desqualificació, encare que no suposi un escurçament de distància significant.

9. Ciclisme a carretera.

Recorreguts.

Al segment ciclista està permès anar a roda (Drafting), segons la normativa vigent.

Equipament.

    L'equipament obligatori pel segment ciclista consisteix amb:

a.       Prenda o prendes que cubreixen el cos adequadament.

b.       Bicicleta conforme a les especificacions del present reglament.

c.       Casc rígid conforme a les especificacions del present reglament.

d.       Nombre de dorsal a la bicicleta sempre visible per la part esquerre.

    Els participants són responsables personalment que el seu equip estigui en condicions reglamentàriament satisfactòries al començament de la prova.

    Es pot utilitzar qualsevol tipus de bicicleta de carretera que cumplesqui les següents especificacions:

a.       No més de 2 m. de longitut ni més de 75 cm d'amplària.

b.       No es permet utilitzar rodes amb mecanismes que facilitin l'acceleració. L'interior de les rodes lenticulars opaques haurà de ser fàcilment inspeccionable per un jutge o un oficial.

c.       El manillar haurà de ser una curva tradicional en bicicletes de carretera sense possibilitat de montar cap acoblament.

    L'ús de casc rígid, correctamente fermat, és obligatori des d'abans d'agafar la bicicleta fins després de deizar-la a la zona de transició.

Això inclou, per tant, tot el segment de ciclisme i els recorreguts per les àrees de transició en possesió de la bicicleta.  La sanció per no cumplir aquesta norma és la desqualificació, exepte als recorreguts per les àrees de transició en possessió de la bicicleta en que es penalitzarà amb l'advertència i si no rectifica, la desqualificació.

Està prohibit utilitzar el casc durant el segment de carrera a peu.  

10. Desenvolupament

   No realitzar els recorreguts marcats és motiu de desqualificació, per molt que no suposi un escurçament de la distància. 

   Els participants no podràn ser acompanyats durant el segment. La sanció per no cumplir aquesta norma és l'advertència i si no es rectifica, la desqualificació.

Tan sols els participants que participin a la categoria de relleus podràn córrer conjuntament els darrers 100 metres abans de la línia de meta.

¡¡ Advertencia Para Consultas a Elitechip !!
Elitechip no revisa constantemente las conversaciones de Facebook. Si tienes alguna duda o consulta respecto de la competición u otro tema, por favor utiliza el Formulario de Contacto así te podremos atender en el menor tiempo posible.
Publicidad
Peugeot
© Elitechip, 2008-2024, Todos los derechos reservados
Elitechip, S.L. B57506149 - info@elitechip.net