IX Cursa per Muntanya de Bunyola 2011

Competition Data

 • Date: 11/09/2011
 • Cursa per Muntanya
 • Copa Balear de Curses de Muntanya 2011  
 • Mallorca
 • Time: 10:00
 • Registered:
 • Fee:
  15 €
  12 € *
  * Precio con chip amarillo

More competitions

Other competitions that may be of interest:

IX Cursa per Muntanya de Bunyola 2011

Competition Data

1. Organització

El Club Esportiu  “ES PEDAL” i l’Ajuntament de Bunyola organitzen la 9ª CURSA DE MUNTANYA BUNYOLA.

2. Condicions dels participants

- És obligatori tenir els divuit anys complits el dia de la cursa.

- Ateses les especials condicions d’aquesta cursa es recomana als participants utilitzar el material més apropiat pel desenvolupament de la mateixa

-  De la mateixa manera s’aconsella als participants tenir experiència en proves de fons i muntanya.

3. Inscripcions

Les inscripcions es realitazaran a través de la plana web www.elitechip.net.

L’import de la inscripció serà de 12€ per tots el participants federats en muntanya (FBM o FEDME) i 24 per a tots els participants no federats en muntanya..

Obertura d’inscripcions dimarts dia 23 d’agost a les 20.00 hrs.

La data límit d’inscripció serà el dijous dia 9 de setembre de 2011 a les 15.00 hrs.

Els federats hauran de presentar la targeta federativa a la recollida de dorsals, en cas de no portar-la no hi podran participar. Els que ja tenguin dorsal han de passar per la taula per confirmar la inscripció.

Si no es disposa de xip, l’organitazació posa a disposició dels participants un servei de lloguer amb un preu adicional de 3€.

4. Recollida de dorsals i acreditacions

Els dorsals, juntament amb la documentació corresponent, es recolliran el diumenge 11 de setembre de les 09.00h a les 09.45h a la Plaça de Bunyola.

5. Programa

Diumenge 11 de setembre: Sortida a les 10.00h (Desde la Plaça de Bunyola). Sortida neutralitzada.Arribada a la mateixa Plaça de Bunyola.

6. Desenvolupament de la prova

Tots els participants es veuran obligats a passar per “càmara de cridades”  5 minuts abans de la sortida de la prova, quedant exclosos de la Cursa tots els qui no ho hagin fet:

- L’itinerari senyalitzat. El recorregut estarà senyalat amb indicadors de direcció i banderetes.

- El participant està obligat a portar el dorsal ben visible durant tota la cursa.

- Durant l’itinerari estaran instal·lats 3 punts d’avituallament..

- Tots els punts d’avituallament seran tancats, i no es permetrà endur-se’n cap tipus d’aliment fora de la zona.

- El recorregut es trobarà cobert per servei mèdic i Protecció Civil i voluntaris.

- L’organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguin rebre o produir els participants, encara que intentarà per tots els mitjans evitar-los.

- L’organització es reserva el dret de modificar o suspendre la cursa davant una eventualitat.

- Els participants seguiran les instruccions que siguin donades per l’organització, estant obligats a retirar-se si qualque responsable de la prova així els ho indiqui.

- La inscripció en aquesta prova comporta l’acceptació del present reglament i la normativa annexa.

7. Limitacions

El nombre màxim de participants a la prova serà de 250 atletes, d’acord amb l’ordre d’inscripció.

8. Desqualificacions

El participant quedarà exclòs de la prova en els següents casos:

 • - No passar per càmera de cridades.
 • - Abandonar equip o deixalles fora dels punts d’avituallament.
 • - No fer el recorregut per el camí senyalitzat.
 • - No passar per tots els controls.
 • - Incorreccions en relació al dorsal o no portar-lo ben visible.
 • - Els serveis mèdics i encarregats de control estan facultats per retirar de la prova a qualsevol persona que manifesti un mal estat físic.

9. Dorsals

Els participants hauran de dur en tot moment els dorsals facilitats per l’organització a un lloc ben visible.

 

10. Categories:

FEMENINA:

 • Categoria SUB23 dones: 18 – 22 anys.
 • Categoria SÈNIOR dones: 22 – 39 anys.
 • Categoria VETERÀ dones: a partir de 40 anys.

MASCULINA

 • Categoria SUB-23 homes: 18-22 anys.
 • Categoria SÈNIOR homes: 22-35 anys.
 • Categoria PRE-VETERA homes: 35-39 anys.
 • Categoria VETERA homes: 40-49 anys.
 • Categoria MASTER homes: a partir de 50 anys.

Locals

11. Trofeus i premis

- Trofeu pels tres primers participants de cada categoria.

- Els tres primers classificats de la general.

- Aquesta cursa es regira per el reglament de LA COPA BALEAR DE CURSES PER MUNTANYA. La inscripció comporta l’acceptació.

 

 

 

Sign-up Comments

Obertura Inscripcions dimarts dia 23 d'agost de 2011 a les 20:00 h

 

 

Warning Elitechip Queries!
Elitechip is not constantly checking Facebook conversations. If you have any questions or queries regarding the competition or other issue, please use the Contact Form so we can reply you in the shortest possible time.
Publicidad
© Elitechip, 2008-2020, All rights reserved
Elitechip, S.L. B57506149 - info@elitechip.net