V Lliga Internet Elitechip 2020

Einzelheiten des Wettkampfs

  • Datum: 28/03/2020
  • Laufen
  • Otros
  • Angemeldete:
  • Limit: 31/12/2020 23:59
Mi Participación
Todavía no te has inscrito a esta competición. En esta sección se mostrará la información sobre tu participación en esta competición.
Detalle Participación
Strecke:
Chip:
Inscripción
Te inscribiste a esta competición el %s
Diploma Finisher
Teilnahmezeugnis herunterladen

Weitere Wettkämpfe

Andere Wettkämpfe, die Sie interessieren könnten:
17/12/2023 | Ibiza

V Lliga Internet Elitechip 2020

Einzelheiten des Wettkampfs

V Lliga Internet Elitechip Illes Balears 2020

Participació

1.      La V Lliga Internet Elitechip és oberta a tothom que entri habitualment a www.elitechip.net,  tingui e-mail i tingui chip groc en propietat.

2.      Hi hauran les següents categories per cada sexe:

·         Categoria Junior (a partir dels 16 anys fins els 18 anys)

·         Categoria Promesa-Sub 23 (a partir dels 19 anys fins els 22 anys)

·         Categoria Senior (a partir dels 23 anys fins els 34 anys)

·         Veterans 35 (a partir dels 35 anys fins els 39 anys)

·         Veterans 40 (a partir dels 40 anys fins els 44 anys)

·         Veterans 45 (a partir dels 45 anys fins els 49 anys)

·         Veterans 50 (a partir dels 50 anys fins els 54 anys)

·         Veterans 55 (a partir dels 55 anys fins els 59 anys)

·         Veterans 60 (a partir dels 60 anys fins els 64 anys)

·         Veterans 65 (a partir dels 65 anys fins els 99 anys)

En cas que hi hagi mes de 3 corredors de 70 anys o mes, es crearà aquesta categoria
A les categories es tindrà en compta l’edat a dia 31 de desembre

Puntuació

3.      Puntuaran totes les proves detallades al calendari de la Lliga. El calendari serà per anys naturals, es a dir, començarà a la primera cursa de l’any i acabarà amb les Sant Silvestres de les curses que figurin en el calendari de Elitechip.net. En aquest calendari estarà especificat el tipus de cursa i puntuació per recorreguts.

4.      A cada corredor li puntuaran les 12 millors curses que faci durant la temporada.

5.      Hi han proves que puntuen triple, doble o senzill, o sigui que el guanyador aconseguiria 300, 200 o 100 punts respectivament.

6.      Cada corredor només pot puntuar triple a 2 proves, doble a 4 proves i senzill a les 6 restants del total de proves que faci durant l’any, total: 6 senzilles + 4 dobles + 2 triples.

7.      L'algorisme que s'aplica es: (temps primer corredor Lliga/temps corredor)*100
7.1 En competicions on hi hagi temps real, l'algoritme s'aplicarà amb el temps real.

8.      Es començarà a puntuar a partir de la primera cursa després de la inscripció, no puntuaran les curses realitzades abans de realitzar la inscripció. Aquesta norma s’aplicarà a partir del 1 de febrer, totes les inscripcions realitzades abans d’aquest dia obtindran puntuació en les curses de gener.

Premiació

9.      Per optar als premis de la lliga s’ha d’haver puntuat al manco en 6 de les 12 proves reglamentaries.

10.  Els lliuraments de premis s’efectuaran a un lloc a determinar, i dins el mes de gener, on es repartiran els trofeus als guanyadors.

11.  Hi hauran tres premis a cada categoria i un premi especial als guanyadors absoluts, també hi haurà premis als 3 darrers classificats de la lliga

12.  Hi haurà un premi pel corredor que hagi corregut més curses. En cas d'empat guanyarà qui tingui manco punts.

13.  Hi haurà un premi per votació popular a la web www.elitechip.net, prèvia sol·licitud d’inclusió a info@elitechip.net al corredor més popular, al corredor més simpàtic, i al corredor revelació de l’any. També es farà menció especial al corredor mes vell i al mes jove de la lliga.

14.  Els esportistes que completin les 12 proves puntuables rebran un obsequi sigui quina sigui la seva puntuació.

15.  Els premis no seran acumulatius.

16.  Els participants que tinguin premi a una edició i no el recullin, sense causa de força major, quedaran excloses de la Lliga per un període de 1 any.

17.  Reclamacions per errors de càlculs: info@elitechip.net

 

Inscripcions

18.  Tots els participants de la IV Lliga Internet Elitechip queden automàticament inscrits en l’edició 2020.

19.  Les inscripcions són GRATUÏTES, i quedaran automàticament prorrogades en posteriors edicions.

20.  Les inscripcions es faran via web a la competició creada a tal efecte, com si fos una inscripció a una cursa convencional. Un cop inscrit a la lliga, automàticament es començaran a comptabilitzar les proves on es participa.

21.  La inscripció a la V Lliga Internet Elitechip significa que consentiu expressament i autoritzeu perquè es tractin les dades personals amb les finalitats exposades en aquest reglament. No es faran servir per cap altre finalitat.

22.  Els que no corrin alguna cursa amb el seu xip groc, tindran una penalització de 15 punts, que s’aplicarà al resultat final, o sigui que un atleta que no porti el seu chip, del seu resultats total, de les 12 curses puntuables se li descomptaran 15 punts. El màxim de penalització serà de 30 punts.

En cas de pèrdua de chip groc i la substitució per un altre a la lliga, s’ha de comunicar a info@elitechip.net abans de la publicació dels resultats corresponents, si no es penalitzarà.

23.  Per demanar la baixa de la V Lliga Internet Elitechip només caldrà enviar un mail  a info@elitechip.net. La baixa es farà efectiva a la jornada següent

24.  Els resultats es publicaran a www.elitechip.net els dilluns abans de les 20:00 h.

25.  La inscripció a la V Lliga Internet Elitechip significa la total acceptació d’aquest reglament.

26.  Els atletes inscrits a la V Lliga Internet Elitechip donen el seu consentiment per la publicació de possible material audiovisual (imatges, vídeo) obtingut durant l’entrega de premis que es realitzarà un cop finalitzada la lliga.

27.  L’organització es reserva el dret a modificar o cancel·lar alguna de les normes d’aquest reglament sempre que així o creies oportú, així com els premis assignats als resultats finals.

¡¡ Advertencia Para Consultas a Elitechip !!
Elitechip no revisa constantemente las conversaciones de Facebook. Si tienes alguna duda o consulta respecto de la competición u otro tema, por favor utiliza el Formulario de Contacto así te podremos atender en el menor tiempo posible.
Publicidad
© Elitechip, 2008-2023, Todos los derechos reservados
Elitechip, S.L. B57506149 - info@elitechip.net