IV LLiga Internet Elitechip 2019

Competition Data

 • Date: 31/12/2019
 • Running
 • Otros
 • Registered:
 • Limit: 31/12/2019 23:59
Mi Participación
Todavía no te has inscrito a esta competición. En esta sección se mostrará la información sobre tu participación en esta competición.
Detalle Participación
Route:
Chip:
Inscripción
Te inscribiste a esta competición el %s
Diploma Finisher
Download diploma of participation

More competitions

Other competitions that may be of interest:

IV LLiga Internet Elitechip 2019

Competition Data

IV Lliga Internet Elitechip Illes Balears 2019

Reglament

Lliga oberta a tothom que entri habitualment a www.elitechip.net,  tingui e-mail i tingui chip groc en propietat.

Puntuaran totes les proves detallades al calendari de la Lliga. El calendari serà per anys naturals, o sigui començarà a la primera cursa de l’any i acabarà amb les Sant Silvestres de les curses que figurin en el calendari de Elitechip.net, en aquest calendari estarà especificat el tipus de cursa, puntuació per recorreguts.Els lliuraments de premis s’efectuaran a un lloc a determinar, i dins el mes de gener, on es repartiran els trofeus als guanyadors.

Hi hauran les següents categories per cada sexe:

 • Junior (a partir dels 16 anys fins els 19 anys).
 • Promesa (a partir dels 20 anys fins els 22 anys)
 • Absolut (a partir dels 23 anys fins els 34 anys)
 • Veterans 35 (a partir dels 35 anys fins els 39 anys)
 • Veterans 40 (a partir dels 40 anys fins els 44 anys)
 • Veterans 45 (a partir dels 45 anys fins els 49 anys)
 • Veterans 50 (a partir dels 50 anys fins els 54 anys)
 • Veterans 55 (a partir dels 55 anys fins els 59 anys)
 • Veterans 60 (a partir dels 60 anys fins els 64 anys)
 • Veterans 65 (a partir dels 65 anys fins els 99 anys)

*En cas que hi hagi mes de 3 corredors de 70 anys o mes, es crearà aquesta categoriaA les categories es tindrà en compta l'edat a dia 31 de desembre.

El calendari: Les curses puntuables estaran confirmades a la pagina web de elitechip.net on indicarà expressament quin tipus de cursa es, per exemple amb el distintiu de 1, 2 o 3 estrelles.

 1. A cada corredor li puntuaran les 12 millors curses que faci durant la temporada.
 2. Hi han proves que puntuen triple, doble o senzill, o sigui que el guanyador aconseguiria 300, 200 o 100 punts respectivament.
 3. Cada corredor només pot puntuar triple a 2 proves, doble a 4 proves i senzill a les 6 restants del total de proves que faci durant l'any, total: 6 senzilles + 4 dobles + 2 triples.
 4. L'algorisme que s'aplica es: (temps primer corredor Lliga/temps corredor)*100.
  4.1 En competicions on hi hagi temps real, l'algoritme s'aplicarà amb el temps real.
 5. Hi hauran tres premis a cada categoria i un premi especial als guanyadors absoluts, també hi haurà premis als 3 darrers classificats de la lliga
 6. Hi haurà un premi pel corredor que hagi corregut més curses. En cas d'empat guanyarà qui tingui manco punts.
 7. Hi haurà un premi per votació popular a la web www.elitechip.net , prèvia sol·licitud d’inclusió a info@elitechip.net al corredor més popular, al corredor més simpàtic, i al corredor revelació de l’any. També es farà menció especial al corredor mes vell i al mes jove de la lliga.
 8. Els participants que tinguin premi a una edició i no el recullin, sense causa de força major, quedaran excloses de la Lliga per un període de 1 any.
 9. Reclamacions per errors de càlculs: info@elitechip.net
 10. Inscripcions GRATUÏTES, i quedaran automàticament prorrogats en posteriors edicions .
 11. Les inscripcions es faran via web a la competició creada a tal efecte, com si fos una inscripció a una cursa. convencional. Un cop inscrit a la lliga, automàticament es començaran a comptabilitzar les proves on participis.
 12. La inscripció a la Lliga significa que consentiu expressament i autoritzeu perquè es tractin les dades personals amb les finalitats exposades en aquest reglament. No es faran servir per cap altre finalitat.
 13. Es començarà a puntuar al mateix moment de la inscripció. No puntuaran les curses anteriors. * aquesta mesura aplicarà a partir del 1 de maig de 2019.
 14. Els que no corrin alguna cursa amb el seu xip groc, tindran una penalització de 15 punts, que s'aplicarà al resultat final, o sigui que un atleta que no porti el seu chip, del seu resultats total, de les 12 curses puntuables se li descomptaran 15 punts.
 15. Per demanar la baixa de la Lliga només caldrà enviar un mail  a info@elitechip.net. La baixa es farà efectiva a la jornada següent
 16. Els resultats es publicaran a aquesta web els dilluns abans de les 20:00 h
 17. La inscripció a la Lliga significa la total acceptació d’aquest reglament.
Warning Elitechip Queries!
Elitechip is not constantly checking Facebook conversations. If you have any questions or queries regarding the competition or other issue, please use the Contact Form so we can reply you in the shortest possible time.
Publicidad
© Elitechip, 2008-2023, All rights reserved
Elitechip, S.L. B57506149 - info@elitechip.net