ElitechipCompeticionsVIII Formentera All Round Trail 2019Inscripció On-line

VIII Formentera All Round Trail 2019

Inscripció On-line

VIII Formentera All Round Trail 2019
 • Data: 02/03/2019
 • TrailRunning
 • IV LLiga Elitechip 2019  
 • Formentera
 • Lloc: La Savina
 • Població: Formentera
 • Hora: 08:00
 • Inscrits:
 • Inici Insc.: 05/10/2018 00:00
 • Llímit: 28/02/2019 21:00
 • Drets: (Taula de preus)
Inscripció
On-line

Taula de preus

A continuació es mostra una llista detallada del cost dels drets d'inscripció a la competició.

Inscripció individual
Recorregut Formentera All Round Trail
63 €
Recorregut Half Round Formentera Trail
53 €
Recorregut Tros de Fart
30 €

VIII Formentera All Round Trail 2019

Inscripció On-line

Termes i CondicionsDades
Personals
Selecció de
Recorregu
Codio DescomptePagament Drets
de Competició
Confirmació
de Pagament
Confirmació
de Dades
Inscripció
Realitzada
Inscripción a la Competición Cerrada [Inscripció On-line no Permesa]
La inscripción a esta competición está cerrada, sólo las personas autorizadas pueden realizar la inscripción. Si dispones de un código de autorización o has sido autorizado podrás realizar la inscripción.

Realitza el registre a les competicions de forma més ràpida: registra't a Elitechip i entra a formar part de la nostra comunitat d'atletes.

Si no et vols registrar ni iniciar la sessió prem següent per continuar.

Introduce a continuación tu número de DNI o Pasaporte y el código de autorización si dispones de uno. Pulsa siguiente para verificar que puedes realizar la inscripción.
 
Para poder continuar debes aceptar las condiciones de uso de este servicio.
Hi ha informació errònia al formulari. Per favor comprova la informació introduïda més amunt.
En cumpliment de l'article 5 de la Llei 15/1999, pel que es regula el dret de informació a la recollida de dades, se advierteix dels següents extrems: Les dades de caràcter personal, que puguin constar a aquest procés d'inscripció, s'inclouiran al fitxer de nom «Competiciones» del que n'és titular Elitechip, S.L. amb CIF B57506149. La finalitat del fitxer és la gestió de les competicions deportives organitzades per Elitechip, S.L. Les dades relatives a la persona física que presenta la solicitut d'inscripció s'empraran en els termes previstos que siguin necessaris per la organització, realització i publicació dels resultats de la competició esportiva finalitat de la inscripció. Tindran dret a acceder a les seves dades personales, rectificar-les o, en el seu cas, cancelar-les a Elitechip, S.L., responsable del fitxer.
Ver. 8.8.20190212
Publicidad
© Elitechip, 2008-2019, Todos los derechos reservados
Elitechip, S.L. B57506149 - info@elitechip.net