III Cursa Trail Solidaria Policia Local Calviá 2017

Inscripció On-line

III Cursa Trail Solidaria Policia Local Calviá 2017
 • Data: 26/11/2017
 • Lloc: Calvia, Mallorca
 • Hora: 09:30
 • En: Mallorca
 • Tipus: Cursa per Muntanya
 • Inscrits:
 • Llímit: 23/11/2017 23:59
 • Drets:
  15.00 €
  3.00 € *
  * Amb lloguer de xip blanc.
Inscripció
On-line

Federación

Esta competición se rige por las normas de la Federación:

Federacio de Muntanya 2017

Los atletas que participen en esta competición y no dispongan de licencia federativa para el año 2017, tendrán que abonar un recargo de euro; en concepto de licencia de día.

Taula de preus

A continuació es mostra una llista detallada del cost dels drets d'inscripció a la competició.

Inscripció individual
Recorregut Cursa 15,3 Km
15 €
Recorregut Cursa 10,2 Km.
10 €
Termes i CondicionsDades
Personals
Selecció de
Recorregu
FederaciónDonatiuPagament Drets
de Competició
Confirmació
de Pagament
Confirmació
de Dades
Inscripció
Realitzada
 
   
   
   
   
   
   
   
 

Realitza el registre a les competicions de forma més ràpida: registra't a Elitechip i entra a formar part de la nostra comunitat d'atletes.

Si no et vols registrar ni iniciar la sessió prem següent per continuar.

 
Para poder continuar debes aceptar las condiciones de uso de este servicio.
Hi ha informació errònia al formulari. Per favor comprova la informació introduïda més amunt.
En cumpliment de l'article 5 de la Llei 15/1999, pel que es regula el dret de informació a la recollida de dades, se advierteix dels següents extrems: Les dades de caràcter personal, que puguin constar a aquest procés d'inscripció, s'inclouiran al fitxer de nom «Competiciones» del que n'és titular Elitechip, S.L. amb CIF B57506149. La finalitat del fitxer és la gestió de les competicions deportives organitzades per Elitechip, S.L. Les dades relatives a la persona física que presenta la solicitut d'inscripció s'empraran en els termes previstos que siguin necessaris per la organització, realització i publicació dels resultats de la competició esportiva finalitat de la inscripció. Tindran dret a acceder a les seves dades personales, rectificar-les o, en el seu cas, cancelar-les a Elitechip, S.L., responsable del fitxer.
Ver. 8.8.20170906
Publicidad
Síguenos en... Síguenos en...
Siempre estarás con
nosotros Tolo!
© Elitechip, 2008-2017, Todos los derechos reservados
Elitechip, S.L. B57506149 - info@elitechip.net